שוק רמלה

בניין העירייה - אילת

* בשיתוף איתן גביש

אגף חדש - מוזיאון ת"א