מגדל עזריאלי - משרדי חברת אאורה
מגדל עזריאלי - משרדי חברת אאורה

מגדל עזריאלי - משרדי חברת אאורה
מגדל עזריאלי - משרדי חברת אאורה

01-עזריאלי משרדי חברת אאורה ישראל.jpg
01-עזריאלי משרדי חברת אאורה ישראל.jpg

מגדל עזריאלי - משרדי חברת אאורה
מגדל עזריאלי - משרדי חברת אאורה

1/10

מגדל עזריאלי - משרד חברת אאורה