מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית
מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית

מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית
מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית

מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית
מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית

מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית
מגדל הרכבת באר שבע קופת חולים לאומית

1/5

מגדל הרכבת, באר שבע - קופת חולים לאומית