מגדל הרכבת באר שבע - מע"צ
מגדל הרכבת באר שבע - מע"צ

מגדל הרכבת באר שבע - מע"צ
מגדל הרכבת באר שבע - מע"צ

1/1

מגדל הרכבת, באר שבע - מע"צ