נתיבות
נתיבות

נתיבות
נתיבות

נתיבות
נתיבות

1/2

נתיבות מערב - 56 יחידות דיור

יזם: י.ח. דמרי