שדרות
שדרות

שדרות
שדרות

שדרות
שדרות

1/2

שדרות - 40 יחידות דיור, שכונת בן גוריון ב

יזם: י.ח. דמרי