מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן
מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן

מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן
מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן

מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן
מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן

מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן
מרכז מסחר ותחנת דלק משמר הירדן

1/11

מרכז מסחרי משמר הירדן

בשיתוף איתן גביש