מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל
מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל

מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל
מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל

מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל
מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל

מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל
מגדל הרכבת באר שבע - חברת חשמל

1/4

מגדל הרכבת, באר שבע - חברת חשמל