מגדל הרכבת באר שבע - קרן רשי
מגדל הרכבת באר שבע - קרן רשי

מגדל הרכבת באר שבע - קרן רשי
מגדל הרכבת באר שבע - קרן רשי

1/1

מגדל הרכבת, באר שבע - משרדי רשי