מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים
מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים

מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים
מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים

מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים
מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים

מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים
מגדל הרכבת באר שבע - בנק הפועלים

1/5

מגדל הרכבת, באר שבע - בנק הפועלים