מגדל הרכבת באר שבע - משרד השיקום
מגדל הרכבת באר שבע - משרד השיקום

מגדל הרכבת באר שבע - משרד השיקום
מגדל הרכבת באר שבע - משרד השיקום

1/1

מגדל הרכבת, באר שבע - משרד השיקום