מגדל הרכבת באר שבע - המוסד לבטיחות
מגדל הרכבת באר שבע - המוסד לבטיחות

מגדל הרכבת באר שבע - המוסד לבטיחות
מגדל הרכבת באר שבע - המוסד לבטיחות

מגדל הרכבת באר שבע - המוסד לבטיחות
מגדל הרכבת באר שבע - המוסד לבטיחות

1/2

מגדל הרכבת, באר שבע - המוסד לבטיחות וגיהות